Přijď Tvé království…

Biblický pohled na Boží království od Genesis až po Zjevení

Série 8 setkání nad Biblí, kde se dozvíte, co je hlavním poselstvím Bible a křesťanství. Vyučuje pastor Církve bez hranic v Praze Stanislav Bubik. Vyučování bude probíhat v pondělí v Praze a v úterý na Kladně. Pokud se chcete zúčastnit je nutné se zde zaregistrovat. Po registraci budete pravidelně informováni mailem nebo zprávou o konání aktuální lekce.

Témata setkání:

  • Temnota a světlo
  • Království ve Starém zákoně
  • Ježíšova podobenství
  • Dobrá zpráva
  • Manifestace Království
  • Eschatologie první církve
  • Národy a Království
  • Církev a její posláni

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.