knizky_07

Když nebe pronikne na zem – Bill Johnson

219 

Kategorie: ,

Popis produktu

Každý se může pohybovat v nadpřirozenu – dokonce i Vy! Pokud jste kdy toužili prožívat a praktikovat nadpřirozenou Boží moc, zde je vaše příležitost!

Obyčejní lidé mohou prožívat božské věci. Kristus přišel, aby nám ukázal cestu. Pokud znovu objevíme svou identitu v Kristu, můžeme vstupovat do Božích zaslíbení, která se týkají zázraků. Bill Johnson o nadpřirozenu nejen učí, ale předává nám ho – tím, že mění náš způsob myšlení. Pokud zázraky nejsou součástí vašeho života, nevyužíváte ani zdaleka to, co vám jakožto Božím dětem po právu náleží! Kniha Když nebe pronikne na zem nejprve pečlivě klade biblický základ pro praktikování nadpřirozené Boží moci a přináší vše potřebné k tomu, abychom zázraky zakoušeli každý den.

Bill Johnson je pastorem s bohatým dědictvím v Duchu svatém. jeho předkové byli pastory již po pěti generací. Spolu se svou manželkou slouží rostoucímu počtu sborů, které se spojily v touze zakoušet probuzení. Tato síť vedení překročila denominační hranice a buduje vztahy, jež vedoucím v církvi umožňují úspěšně žít jak v čistotě, tak v moci. Bill a Brenda (Beni) Johnsonovi jsou hlavními pastory sboru Bethel v Reddingu v Kalifornii. Všechny tři jejich děti a jejich životní partneři slouží na plný úvazek. Jehnsonovi mají rovněž čtyři nádherná vnoučata.