knizky_10

Kultura cti – Danny Silk

215 

Kategorie: ,

Popis produktu

“Tuto knihu by měl přečíst každý vedoucí! A měl by ji přečíst každý vedoucí v církvi! Tuto knihu by měli přečíst každý manžel i každá manželka! Tuto knihu by měl přečíst každý rodič! Tuto knihu by měl přečíst každý! A pak ještě jednou, znovu!” – Kevin Dedmon, církev Bethel, Redding, Kalifornie

Danny Silk působí jako hlavní správní pastor v církvi Bethel v Reddingu v Kalifornii. Buduje tým pracovníků sboru a je ředitelem různých sborových služeb – Střediska proměny, týmu pro evangelizaci města a Míst uzdravení církve Bethel. Danny a jeho manželka Sheri rovněž založili organizaci Loving on Purpose (Zmocňující láska), jež po celém světě slouží rodinám i společenstvím.

PROSTŘEDÍ, JEŽ NAPOMÁHÁ ŽIVOTU, NADĚJI, CTI A NAŠEMU URČENÍ!

V této úžasné knize, plné zjevení, popisuje Danny Silk významný posun v životě a ve správě církve a ve vztazích v jejím rámci. Tento posun vedl k rozvoji kultury probuzení v církvi Behtel v Reddingu v Kalifornii. Mnohé výmluvné a skutečné příběhy ukazují, že církev je místem, kde vládne svoboda a úcta, kde lidé přijímají zmocnění a kde je zdravá kázeň (nikoli trestání). Kultura cti je výzvou struktuře vedení církve v její dnešní podobě a předkládá čerstvý pohled na patero služebností.