ZAHRANIČNÍ PRÁCE

Evangelium Ježíše Krista je dobrá zpráva, která musí být doručena ke všem národům. V Bibli Ježíš vysílá své učedníky, aby šli a říkali tuto zprávu v Jeruzalémě, Samaří a aby šli “až na sám konec světa”. CBH Praha investuje minimálně 10% všech našich příjmů právě na práci v zahraničí. Naší vizí je získat, trénovat a uvolnit – věříme v uvolňování proměněných lidí, kteří mění města a národy.

Dlouhodobí pracovníci

Jako CBH Praha podporujeme dva naše pracovníky na jejich zahraničních misiích.
Oba pracují s uprchlíky, jeden v Německu, druhý v Albánii. Slouží již přes 10 let, Jaro hudbou v kapele Symfonie národů (www.sons-music.de),
„Sára“ persky mluvícím lidem, kteří přicházejí do Evropy.

Pro více informací, o možnosti zapojení se do služby a podpory dlouhodobých misionářů, nebo zkontaktování přímo s nimi, napište Davidovi Symonovi:
+420 736 228 877

Kyrgyzstán

V roce 2022 jsme začali podporovat práci ve Střední Asii, službu „Evy“ se sirotky v severním Kyrgyzstánu a službu pastora „Timofeje“ v Jižním Kyrgyzstánu. Vyslali jsme několik českých krátkodobých týmů a připravujeme další. Vidíme, že tato postsovětská většinově mus. země je velmi potřebná a jsou zde zároveň otevřené dveře pro duchovní službu a praktickou pomoc.

Pro aktuální možnosti krátkodobých výjezdů a více informací o podpoře jednotlivých projektů kontaktujte Tomáše Hurýna:
+420 603 586 324
praha@cirkevbezhranic.cz

Zapoj se i ty!

Pokud chcete i vy podpořit zahraniční práci CBH Praha a stát se tak součástí naší vize o vysílání proměněných lidí, pak nás můžete podpořit modlitbou nebo finančně nebo svým osobním zapojením do misijní práce.

Variabilní symboly

číslo účtu: 2000711397/2010

– pracovník mezi uprchlíky – Německo v.s. 521
– pracovník mezi uprchlíky – Albánie v.s. 516
– fond na krátkodobé výjezdy v.s. 519
– Kyrgyzstán „Eva“ v.s. 544
– Kyrgyzstán „Timofei“ v.s. 533
– Kyrgyzstán speciální projekty v.s. 555

Misijní kavárna online

Jednou měsíčně, ve středu od 18hodin online na Zoomu. Pro aktuální kalendář a odkaz napište Davidovi Symonovi:
+420 736 228 877
praha@cirkevbezhranic.cz

Modlitby za misionáře na Zoomu

Veronika a Pavel vedou modlitební hnutí za české zahraniční pracovníky, kteří jsou součástí NF Nehemia, včetně našich misionářů CBH Praha. Pro odkaz nebo přihlášení k odběru modlitebních námětů kontaktujte:
+420 603 848 281
podpora@nehemia.cz