PORADENSTVÍ - TERAPIE

Mgr. Veronika Dziamová

vystudovala obor sociální práce na FF UK a sociologie – psychologie na FSS MU. Absolvovala výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA), výcvik párové terapie vycházející z existenciálně-analytického přístupu, kurz traumaterapie, výcvik telefonické krizové intervence, kurz managementu lidských zdrojů „Koučování a moderování“, kurz Systemická práce s rodinou a řadu dalších. Pracovala v Centru pro otázky migrace, vyučovala na ETS - Vyšší odborné škole teologické a sociální, více než 10 let pracovala v Latě (neziskové organizaci pracující s mládeží a rodinami) - nejdříve s dobrovolníky, pak s dospívajícími klienty a nakonec s rodiči a rodinami. Aktuálně se nejvíce věnuje vlastní rodině, ve zbývajícím čase koníčkům (knihám, zahradě, lesu a přátelům) a také poradenství a terapii – především individuální, ale i párové. Spolu s manželem je partnerkou sboru CBH Praha.

Nabízí odbornou poradenskou a psychoterapeutickou pomoc v obtížných životních situacích, při řešení vztahových problémů, problémů při výchově, v případě psychických obtíží (např. deprese, stavy strachu a úzkosti). Kromě odborného zázemí vychází z biblických principů, služby však nabízí klientům bez rozdílu vyznání. Kromě individuálního poradenství a terapie nabízí také párovou terapii.

Setkání probíhají po předchozí domluvě v prostorech CBH, které jsou v domě Radost - Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3. Nabídku lze využít k jednorázové konzultaci, několika navazujícím setkáním nebo dlouhodobé terapii. Je možné domluvit si setkání také formou videohovoru.

Dále nabízí možnost skupinového intervizního prostoru pro pastorační pracovníky, vedoucí a další pracovníky v církvi, kteří se věnují službě lidem. Cílem je podpora pracovníků, možnost sdílet témata, která jsou pro ně v práci obtížná, hledat zdroje podpory, nové možnosti přístupů, propojit pracovníky a nápady, načerpat povzbuzení a další. Témata i způsoby práce jsou přizpůsobeny potřebám členů skupiny.

Skupina se potkává pravidelně prostřednictvím Zoomu cca 1x 5 týdnů v pondělí od 18.30 do 20.00. Zájemci o účast včetně možné jednorázové „ochutnávky“ se mohou ozvat na emailové adrese.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

50 minut | 800 Kč.

PÁROVÁ TERAPIE

80 minut | 1300 Kč.
100 minut | 1600 Kč

STORNO PODMÍNKY

Sezení je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem.

Mgr. Matěj Beňa, DiS.

má pestrý akademický i profesní život. Po dokončení studia na Evangelikálním teologickém semináři, kde se věnoval pastorační a sociální práci, absolvoval Vyšší odbornou školu umění a reklamy a následně získal tituly bakaláře a magistra v oboru speciální pedagogiky. Jeho kariérní cesta ho zavedla od role pedagoga volného času a vychovatele, přes terénního sociálního pracovníka, až po založení a vedení klubu Zázemí. Po deseti letech vzdělávacího sektoru se nyní Matěj rozhodl zaměřit na duševní, psychické a spirituální zdraví, což ho vedlo k zahájení psychoterapeutického výcviku. Matěj rád tráví čas s lidmi, diskutuje o jejich životních zkušenostech, filozofii, problémech i radostech, ideálně při aktivitách jako je procházka v přírodě nebo posezení u dobrého nápoje. Spolu s manželkou je partnerem sboru CBH Praha.

Nabízí individuální konzultace pro ty, kteří se potýkají s osobními problémy a hledají cestu k jejich řešení. Jeho přístup je zaměřen na porozumění situaci klienta a spolupráci na nalezení nejlepšího možného řešení. Je možné domluvit si setkání také formou videohovoru.

Kromě toho Matěj společně s týmem CBH plánuje zahájit službu Patron, která je určena lidem, kteří se cítí osamělí a mají obtíže navazovat kvalitní vztahy. Tento projekt je otevřený pro ty, kteří se chtějí stát podporovateli a patrony těch, kdo potřebují pomoc při překonávání psychických, duševních obtíží, negativních zkušeností z minulosti nebo nevhodných naučených mechanismů. Cílem je rozvíjet potenciál jednotlivců a podporovat je v hledání směru a účelu ve svém životě, včetně hledání odpovědí u svého Stvořitele.

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

60 minut | 500 Kč.