O NÁS

KDO JSME

CBH je součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovaná na Ministerstvu kultury. V Praze působíme od roku 2002. Ježíš celou komplikovanou židovskou víru a tradici shrnul do dvou přikázání. Miluj Boha a miluj bližního svého. Jeden z předních mozků počítačového světa Steve Jobs založil svou firmu na jednoduchosti. Podobně jako Ježíš nebo Steve chceme být jednoduchou, srozumitelnou a praktickou církví.

Naše vize a poslání jsou shrnuty ve třech slovech: „Zasáhnout, připravit a uvolnit.“ Věříme, že každý člověk na této planetě je Bohem stvořený, je vzácný, jedinečný a důležitý. Chceme, aby se každý člověk na této planetě dozvěděl o svém Stvořiteli. Pokud každý je důležitý a má zde své místo, pak chceme každému pomoci dosáhnout svého potenciálu. Bylo by málo, kdybychom věděli proč tady jsme, ale nikdy bychom své obdarování nepoužili. Proto chceme pomoci každému vstoupit do svého obdarování. Takže jednoduše řečeno: Zasáhnout, připravit a uvolnit.

Jednou z klíčových hodnot naší církve je svoboda a proto do „našeho vlaku“ můžete kdykoli nastoupit, ale kdykoli budete chtít, můžete také vystoupit. Vše je naprosto dobrovolné! Je to o Vašem rozhodnutí a hlavně je to o Vaší víře v Boha. My jsme zde jen proto, abychom Vám ji pomohli najít a praktikovat.

Stanislav Bubik
pastor církve CBH Praha

VEDENÍ CÍRKVE

Stanislav Bubik
senior pastor

Dobroslav Makovička
pastor

Tomáš Süss
pastor

Miriam Süss
pastor

ZAPOJ SE

Uvědomujeme si, že dnešní doba nese své požadavky a proto toužíme, aby nedělní bohoslužba byla relevantní dnešní době. Kde všude se můžeš zapojit? Sám se podívej a vyber si! Tvoje zapojení může být velmi různorodé. Můžeš být k dispozici pravidelně každý týden nebo třeba jen jednou měsíčně, popřípadě v jiných intervalech, které ti budou vyhovovat. Pokud máš ochotu, napiš nám nebo zavolej, v jaké oblasti bys rád sloužil.

Předem děkujeme za tvou pomoc!

Máš chuť nám pomoct s bohoslužbou nebo i nějak jinak?

PARTNEŘI

Partnerem církve se může stát každý znovuzrozený křesťan, který souhlasí s hodnotami a vizí sboru. V církvi jsou vítáni všichni a nikoho k partnerství nenutíme, přesto pro nás partnerský vztah znamená určitou úroveň oddanosti místní církvi. Ze strany partnera se jedná o závazek investovat určitou část svých zdrojů (čas, obdarování, finance) pro budování církve.
 
Výši svého závazku si stanovuje partner a jeho dodržování je výhradně jeho osobní záležitostí. Věříme, že služba v církvi je součást služby Bohu a služba Bohu je záležitost osobní zbožnosti. Z tohoto důvodu církev nikoho nekontroluje, ale každý je vykazatelný Bohu. Partnerství je samozřejmě možné kdykoli vypovědět a to bez udání důvodů. Jelikož sbor Církve bez hranic v Praze je součástí Apoštolské církve, vyplněním partnerské přihlášky se dle ústavy AC stáváte zároveň členem této církve. Ústavu AC si můžete rovněž stáhnout v sekci media. Církev má samozřejmě právo nepřijmout partnera nebo mu ukončit partnerství a to zejména v případě, že nectí její hodnoty, kterými jsou: svoboda jednotlivce, láska k Bohu a víra v Boha. Partnerem se stanete, když odevzdáte vyplněnou přihlášku, kterou je možné stáhnout ZDE nebo si ji můžete vyžádat v kanceláři.

DALŠÍMI PARTNERY JSOU

www.apostolskacirkev.cz

www.cirkevbezhranic.cz

www.cotrlubbock.com

www.prepareinternational.org

www.citylifechurch.com