VODNÍ KŘTY

Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.
Matouš 28:19-20 (CSP)

 

Co křest znamená?

Vodní křest je skutkem víry a poslušnosti vůči Ježíši. Ukazuje, že jste věřícím a následovníkem Ježíše Krista. Je to veřejné přiznání Vaší víry a závazku vůči Ježíši Kristu. Je to dalším krokem po spasení skrze pokání. Křest je důležitým základem Vašeho křesťanského života.

Proč být pokřtěn/a?

Ježíš sám byl pokřtěn a řekl, že všichni, kdo v něho věří, by ho měli následovat.
Křest je viditelným skutkem s duchovním významem. Vodní křest ponořením do vody je symbolický a představuje naše přijetí Kristovy smrti na kříži, jeho pohřbení a následné zmrtvýchvstání.

Kdy se nechat pokřtít?

Hned poté, co se stanete křesťanem, neměl/a byste křest odkládat.
Věřící v Novém zákoně byli pokřtěni hned v den, kdy uvěřili. Jakmile se člověk rozhodne věřit v Ježíše, 
může a měl by být pokřtěn.

Jak budu pokřtěn/a?

Stejným způsobem jako Ježíš – ponořením do vody. Samotné slovo KŘEST pochází z řeckého BAPTIZO, což znamená ponoření nebo být úplně ponořený do vody. Každý křest v Bibli byl prováděn tímto způsobem. Kniha Skutků nám ukazuje, že to podstupoval každý věřící.

V jakém jméně se nechám pokřtít?

Člověk je křtěn ve jménu trojjediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.

Může být rodina pokřtěna?

Ano, pokud každý člen rodiny plně rozumí významu vodního křtu a všichni osobně odevzdali svůj život Ježíši Kristu, povzbuzujeme rodiny, aby byly jako jeden křtěni všichni členové dohromady. 

Když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
Koloským 2:12 (CSP)

Jak se nechat pokřtít?

Přihlaste se na stránkách nebo vyplňte přihlašovací formulář a předejte ho jednomu z pastorů nebo vedoucí kanceláře církve. Po odevzdání Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi ohledně Vašeho křtu.

Co si vzít s sebou?

  • dlouhé kalhoty nebo šortky
  • ručník
  • sáček, do kterého si dáte své mokré oblečení
  • případně hřeben a fén
  • oblečení na převlečení

Co od nás obdržíte v den křtu?

  • křtěcí list
  • tričko, ve kterém se budete křtít

Jak se ke křtu přihlásit?

Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu. Kontaktujte prosím jednoho z pastorů.

 

Máte otázky?

Jestli máte jakékoli dotazy, nebo byste si rád/a s někým promluvil/a o rozhodnutí přijmout vodní křest, neváhejte nás prosím kontaktovat.