Janko čítaj! – Ján Kunáš

Narodil som sa v katolíckej rodine, to znamená, že som chodil do kostola, na náboženstvo, veril som, že Boh existuje, vedel som kto je Ježiš,. ale to všetko bolo len v hlave a nie v srdci.A preto som žil svoj život. Bol som kresťan, ale len jednu hodinu v nedeľu a zvyšok času som na Boha ani nepomyslel.

Čas plynul, začal som navštevovať bary, herne,… kde boli AUTOMATY. Zo začiatku som sa len pozeral, ako sa to hraje, videl som kto koľko vyhral,… a po istom čase som to aj ja skúsil a vyhral som. Vtedy som to ešte nevedel, že to môže byť začiatok môjho konca. Všetko to vyvrcholilo, keď som prišiel pracovať do ČR, lebo tam som bol sám a bez dozoru.

Medzi časom som sa oženil a manželka nevedela o mojej závislosti. A to ani ja som si nepripúšťal, že môžem byť závislí na automatoch. Zo začiatku som vyhrával a tak som začal tráviť viac a viac času v herni. Došlo to do takého štádia, že z práce do herni a z herni do práce. Prestal som vyhrávať a prehral som nie len to, čo som vyhral, ale začal som si požičiavať zo všetkých strán(kolegovia z práce, pôžičky rôzneho typu,…) Prehrával som celé výplaty, nájomné za byt, v ktorom som aj s kolegami z práce býval,… Manželka stále o ničom nevedela, tak som bol nútení klamať a vymýšľať, prečo neposielam výplatu. Bol som z toho tak nervózny, že som prestal komunikovať s manželkou a chcel som sa dať rozviesť. Všetko to vyvrcholilo tím, že som bol nútený dať vlastné auto do záložne a peniaze za auto som za dve hodiny všetky prehral. A až v tej chvíli som si uvedomil, že mám veľký problém – som závislý na automatoch.

Tak v tej chvíli som sa prvý krát v živote ÚPRIMNE modlil a prosil Boha o pomoc. Manželke som sa zo všetkým priznal. Nikdy neprestanem ďakovať Bohu za manželku, že v tých najťažších chvíľach so mnou vydržala a pomohla mi. Rozhodla sa, že aj s deťmi sa presťahuje za mnou do ČR. Na SR sme predali byt a z tých peniazi sme povyrovnávali moje dlhy a aj vybrali auto zo záložne. Boh nás priviedol do Prahy, kde sme si obidvaja našli prácu.

A vtedy jeden kolega z práce, (verím, že ho Boh poslal za mnou) prišiel za mnou, dal mi do ruky Bibliu a povedal mi : Janko čítaj ! Ja som sa do nej pozrel a hovorím, že to poznám z kostola. A on, dobre, že poznáš, ale ČÍTAJ ! Ja som v ten deň začal prvý krát v živote čítať Bibliu a nemohol som prestať čítať, ako by so mnou Boh čítal. Každú voľnú chvíľu som čítal Bibliu. Vtedy som pocítil Božiu lásku, radosť, pokoj v mojom srdci. Vedel som, že Boh mi všetko odpustil, otočil ma o 180°, ukázal mi cestu a tou cestou s Božou milosťou kráčam do dnes. Je tomu už 8 rokov a od tej chvíle ani Koruna do automatu a ani myšlienka na automaty. Ježiš ma raz a navždy vyslobodil z otroctva hriechu – zo závislosti na automatoch. Teraz som slobodný od hriechu, mám šťastné manželstvo a rodinu. A to vďaka Božej milosti, že Ježiš zobral aj moje hriechy na seba a zvíťazil nad každou závislosťou. A dnes môžem aj týmto svedectvom slúžiť Bohu. Amen.